STT
Tên văn bản
Tải về
Cầu cảng số 1 - Bến cảng Chân Mây thuộc Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây
Cầu cảng số 2 - Bến cảng Chân Mây thuộc Công ty CP cảng Chân Mây
Cầu cảng số 3 - Bến cảng Chân Mây thuộc Công ty TNHH MTV Hào Hưng Huế
Công ty xăng dầu dầu khí Thừa Thiên Huế (PV Oil)