VỀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA LUỒNG HÀNG HẢI THUẬN AN - THỪA THIÊN HUẾ NGÀY 20/10/2023

Thứ Hai, 23/10/2023, 16:00 GMT+7

HUE -  29 - 2023

Vùng biển   : Thừa Thiên Huế

Tên luồng   : Thuận An

       Căn cứ bình đồ độ sâu luồng hàng hải Thuận An - Thừa Thiên Huế được đo đạc và hoàn thành ngày 17/10/2023;

       Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Thuận An - Thừa Thiên Huế, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước số "0" Hải đồ như sau:

1. Luồng tàu

a. Đoạn luồng từ phao số 0 đến cặp phao số 1, 2

    Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 60m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: 4.0m (bốn mét không).

    Lưu ý: - Dải cạn có độ sâu từ 3.2m đến 3.9m tại khu vực biên trái luồng, từ thượng lưu phao số 0 khoảng 205m đến thượng lưu phao số 0 khoảng 325m. Khu vực rộng nhất lần vào luồng tàu khoảng 12m;

       - Dải cạn có độ sâu từ 3.6m đến 3.9m tại khu vực biên trái luồng, từ thượng lưu phao số 0 khoảng 430m đến thượng lưu phao số 0 khoảng 635m. Khu vực rộng nhất lần vào luồng tàu khoảng 20m.

b. Đoạn luồng từ cặp phao số 1, 2 đến cảng Thuận An

    Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 60m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: 4.3m (bốn mét ba).

2. Vùng quay tàu

a. Vùng quay tàu O1

Trong phạm vi vùng quay tàu thiết kế bán kính 80m, tâm vùng quay tàu có tọa độ:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

16°33'14.9"

107°38'21.1"

16°33'11.2"

107°38'27.7"

 

Độ sâu đạt: 2.1m (hai mét mốt).

b. Vùng quay tàu O2

Trong phạm vi vùng quay tàu thiết kế bán kính 100m, tâm vùng quay tàu có tọa độ:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

16°33'20.9"

107°38'28.7"

16°33'17.2"

107°38'35.3"

 

Độ sâu đạt: 4.5m (bốn mét rưỡi).

Lưu ý: Dải cạn có độ sâu từ 3.9m đến 4.4m, tại khu vực biên phía Tây Nam của vùng quay tàu, dài khoảng 60m. Khu vực rộng nhất lấn vào vùng quay tàu khoảng 15m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng hàng hải Thuận An đi đúng tuyến luồng theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng và lưu ý các dải cạn nêu trên./.

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50019, V14N0019;

 - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn   

(Nguồn Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc)

 

Các bài đã đăng