VỀ VIỆC TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG PHAO BÁO HIỆU SỐ 2 LUỒNG HÀNG HẢI THUẬN AN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NGÀY 09/3/2023

Thứ Sáu, 10/03/2023, 18:19 GMT+7

HUE-04-2023

Vùng biển

Tên luồng

Tên báo hiệu

Tọa độ địa lý

: Thừa Thiên Huế

: Thuận An

: Phao số 2

:

 

 

Hệ VN2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

16°35'00.1"

107°37'02.9"

16°34'56.4"

107°37'09.5"

 

      Căn cứ báo cáo của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ về hoạt động phao báo hiệu số 2 luồng hàng hải Thuận An tỉnh Thừa Thiên Huế;

      Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao báo hiệu số 2 luồng hàng hải Thuận An tỉnh Thừa Thiên Huế đã tạm ngừng hoạt động từ ngày 09/3/2023.

Ghi chú:  - Hải đồ cần cập nhật: VN50019, V14N0019;

(Nguồn Tổng công ty bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc)

Các bài đã đăng